US, Ukraine, and EU

January 28, 2015

http://nr2.com.ua/blogs/Ksenija_Kirillova/Pochemu-SSHA-i-Evrosoyuzu-stoit-uvelichit-pomoshch-Ukraine-89237.html