Soldiers

December 8, 2014

http://nr2.com.ua/News/world_and_russia/V-Nizhnem-Novgorode-soldatam-otkazyvayut-v-demobilizacii-86208.html