TV Tower in Tuymazinsky Bashkiria Azat Akhyarov

March 27, 2015