141103 – shekhovtsov list updated

November 3, 2014